EVENT-TEKİRDAĞ LÖSEMİ ve KANSER DERNEĞİ

Sempozyum Programı

27, Mayıs 2023

BİLİMSEL PROGRAM

27 Mayıs 2023; CUMARTESİ

Açılış 

09:00-09:10

Prof. Dr. Burhan Turgut

Lenfoma Oturumu   (09:10-10:00)

OTURUM BAŞKANLARI: Dr. Turgay Ulaş, Dr. Mehmet Sinan Dal

RR-DLBCL yeni tedavi yaklaşımları                                        09:10-09:30 (20 dk)

Konuşmacı: Dr.Samet Yaman

MCL ilk basamakta tedavi algoritması değişiyor mu? 09:30-09.50 (20 dk)

Konuşmacı: Dr. Burcu Altındağ Avcı

TARTIŞMA-SORU-CEVAP                                                         09.50-10.00(10dk)

Kronik LenfositikLösemi (10:00-10:50)

OTURUM BAŞKANLARI: Dr. Mesut Ayer, Dr. Seval Akpınar

KLL’de Richter transformasyonu; yeni ajanların yeri  10:00-10:20 (20 dk)

Konuşmacı: Dr. Osman Yokuş

KLL’de ilk basamak tedavi seçenekleri                              10:20-10:40 (20 dk)

Konuşmacı: Dr.Sena Beyazyıldırım Besli

TARTIŞMA-SORU-CEVAP                                                          10.40-10.50 (10 dk)           

KAHVE ARASI                                                                           10:50-11:10 (20DK)

Uydu Sempozyumu 11:10-11:50 AMGEN İLAÇ

Plazma Hücre Hastalıkları  

OTURUM BAŞKANI: Dr. Güven Çetin

Multipl Myelomda ilk nükste-Karfizomib                 11:10-11:40 (30 dk)

Konuşmacı: Dr. Atakan Tekinalp

TARTIŞMA-SORU-CEVAP                                          11.40-11.50(10dk)

Akut Lösemiler-MDS Oturumu 11:50-12:15

OTURUM BAŞKANLARI: Dr. Cengiz Demir, Dr.İlhami Berber ,  Dr.Abdülkadir Baştürk

Adölesan/genç erişkin (AYA) hastalarında güncel tedavi 11:50-12:10 (20 dk)

 Konuşmacı: Dr. Erman Öztürk

Yüksek riskli AML moleküler alt gruplarında tedavi             12:10-12:30 (20 dk)

Konuşmacı: Dr.Hikmetullah Batgi

MDS’de inflamasyon; tedavide yeni hedef                           12:30-12:50 (20 dk)

Konuşmacı: Dr. Mehmet Bakırtaş

TARTIŞMA-SORU-CEVAP                                                          12.50-13.00 (10dk)

ÖĞLE ARASI                                                                     13:00-14:15 (75DK)

Plazma Hücre Hastalıkları Oturumu 14:15-15:05

OTURUM BAŞKANI: Dr. Seçkin Çağırgan, Dr. Mehmet Sönmez

Multiplmyelomda ilk basamak tedavi                                             14:15-14:35 (20 dk)

Konuşmacı: Dr. Semih Başcı

Multipl myelomda enfeksiyon profilaksisi ve tedavisi         14:35-14:55 (20 dk)

Konuşmacı: Dr. Minura Abishova Aliyeva

TARTIŞMA-SORU-CEVAP                                                         14.55-15.05 (10dk)

Hücresel İmmün Tedaviler Oturumu: 15:05-15:50

OTURUM BAŞKANLARI: Dr. Sami Kartı, Dr. Fevzi Altuntaş

Diffüz Büyük B Hücreli Lenfomada CAR-T                           15:05-15:25 (20 dk)

Konuşmacı : Dr. Tuğçe Nur Yiğenoğlu

Allojenik CAR-T uygulamaları                                      15:25-15:45(20 dk)

Konuşmacı: Dr. Ant Uzay

TARTIŞMA-SORU-CEVAP                                                          15.45-15.55 (10dk)

KAHVE ARASI                                                                         15:55-16:15 (20DK) 

Kronik MyeloproliferatifNeoplazilerOturumu: 16:15-17:00

OTURUM BAŞKANLARI: Dr. Düzgün Özatlı, Dr. Gürsel Güneş

Hidroksiüre dirençli/intolerant Polisitemiavera’da tedavi16:15-16:35

Dr.Mehmet Hilmi Doğu

TKI direnci gelişen KF-KML’de tedavi yönetimi                           16:35-16:55

Dr.Şebnem İzmir Güner

TARTIŞMA-SORU-CEVAP                                                          16.55-17.05 (10dk)

Akılcı İlaç Oturumu:

OTURUM BAŞKANI: Dr.Abdullah Karakuş

Hematolojide azollerin kullanımı; önemi ilaç etkileşimleri    17:05-17:30

Konuşmacı: Dr.Serkan Güven

Sözlü Bildiriler: 17:30-18:30

OTURUM BAŞKANI: Dr. Alpay Yeşilaltay, Dr.Emine Eylem Genç

Dr.Tahir Alper Çinli

Dr. Şüheda Çakmak

———–

Akım Sitometrisi Kursu: 17:00-19:00

Lösemi tanısında akım sitometrisi, Güncelleme

Dr. Burhan Turgut

Dr. İshak Özel Tekin